سلامت معنوی

موضوعی فراتر ازسلامت مادی

کسب معنویت

دعا و نیایش یکی از راه های ارتباط با خداوند و وسیله ای برای کسب معنویت است ، دعا انسان را به منبع علم ، قدرت و رحمت الهی متصل می گرداند و انسان ، در پرتو ارتباط با خداوند می تواند آرامشی معنوی را تجربه نماید و این آرامش ، به سهم خود تاثیر بسزایی در سلامت معنوی انسان خواهد داشت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
m.f

بخوانید مرا تا ...

اینکه کسی همه چیز را در اختیار انسان قرار دهد ، و از او بخواهد که باز از من بخواه تا به تو ببخشم ، این نهایتِ جود و بخشش نسبت به انسان است که بطور مطلق آن را در کسی جز خداوند نمی توان سراغ گرفت  ، ولی همه ی انسان ها به این معرفت نرسیده اند که خواسته های خود را از او در خواست کنند و شاید فکر می کنند ، به تنهایی با تلاش خود می توانند به خواسته های خویش برسند ، گرچه هر کسی وظیفه دارد برای دست یابی به مقصود ، تلاش نماید ، امّا همیشه تلاش انسان نمی تواند کافی باشد و هر تلاشی به مقصود نمی رسد و گاه موانعی در کار است که ما را از رسیدن به هدف باز می دارد ، و گاه نیز آنچه را انسان می خواهد به صلاح او نیست و خود از آن ، آگاهی ندارد ، بنابر این اگر از او در خواستی نمودیم و به مقصود نرسیدیم ، این لطفی بوده که در حق ما انجام شده ، چون ضرری از ما دور شده که خود از زیان آن آگاه نبوده ایم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
m.f

آزمون

یکی از سنت های الهی در زندگی این دنیا سنت آزمایش است ، مقصود از سنت ، روش و برنامه ای است که خداوند در این عالم قرار داده است که از حکمت ها و مصالحی در درون خود پیروی می کند ، در این راستا ، گاه خداوند انسان ها را در خوشی ها و لذت هایِ زندگی مورد آزمایش قرار می دهد و گاه انسان ها در سختی ها و درد ها ، مورد آزمون قرار می گیرند ، بنابر این آنچه که مورد کراهت انسان است و ممکن است کام او را تلخ نماید ، در عین حال ممکن است یک آزمایش الهی برای انسان نیز باشد ؛  توجه به چنین امکان و احتمالی در سختی ها و رنج ها ، حالت مراقبتی را در انسان ایجاد می کند که به گفتار و رفتار و واکنش های خویش در هنگام سختی ها ، دقّت کند و بیندیشد و مراقب باشد ، عکس العملی از او سر نزند که از آزمون الهی سر بلند بیرون نیاید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
m.f

حکمت

هنگامیکه آفریننده را دارای علم و حکمت دانسته و آنچه را آفریده است بر اساس حکمت و مصلحت بدانیم ، هر چند ممکن است جهت آن بر ما روشن نبوده و از حکمت آن با خبر نباشیم ، در این صورت با هر اتفاقی در عالم و در وجود خود رو برو شویم ، آن را بدون هدف و لغو و بیهوده ندانسته و هیچگاه در تفسیر هیچ موضوع و پدیده ای دچار پوچی و سردرگمی نخواهیم شد ، از این رو اگر در دنیا با برخی از مصائب و ناملایمات روبرو شویم ، آن را بیهوده و بی هدف تفسیر نخواهیم کرد و در جایی که نیازمند صبر و شکیبایی باشد ، به راحتی صبر نموده و در برابر ناملایمات بی تابی ننموده و زبان به ناسپاسی و نارضایتی باز نخواهیم کرد .

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
m.f

درک شرایط

 

فردی که دچار بیماری می شود ، و از سلامت فاصله می گیرد بستگی به نوع و شدت بیماری که دارد ، واکنش او در برابر بیماری متفاوت خواهد بود ، به فرض اگر بیماری او ، بیماری واگیر داری باشد و مجبور باشد مدتی را در قرنطینه به سر برد و روابط او با دیگران محدود شود ، و کارها و فعالیت های روزمره او تحت الشعاع بیماری او وشرایطی که دارد قرار گیرد ، و از طرفی درد و نارحتی زیادی به او وارد شود ، طبیعی خواهد بود که تحمّل و بردباری او نیز کاهش پیدا نموده و نسبت به خیلی از چیزها حساس تر خواهد شد ، در این شرایط نوع مواجهه و رویارویی اطرافیان بیمار با او در تحمّل این شرایط و توانمندی او در عبور از این دوران ، بسیار مؤثر خواهد بود ، لذا اطرافیان لازم است از هر آنچه باعث نا امیدی بیمار و یا سرزنش او و مقصّر جلوه دادن او در ابتلای به بیماری شده پرهیز کنند و با امید دادن و روحیه دادن به بیمار تا دست یابی او به سلامتی با او همراهی نمایند .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
m.f

نقطه ی امید

شاید هر انسانی در زندگی شرایطی را تجربه کرده باشد که در آن زمان ، احساس کند تمام درها بر روی بسته شده و هیچ راهِ برون رفتی از بحران و تنگنایی که در آن گرفتار شده برای او وجود ندارد ، در آن موقعیت است که ناامیدی و یأس بر انسان چیره می گردد و خود را بدون چاره و دست بسته می بیند و راهی برای رهایی از مشکلی که گرفتارش شده نمی یابد ، در اینجاست که ندایی از درونش او را مورد خطاب قرار داده که اگر همه ی درها را به روی خود بسته می بینی ولی همیشه یک راهی است که بر روی تو باز است و هیچگاه این درب بسته نمی شود ، مانند یک کشتی که در دریا و در دل طوفان گرفتار شده و سرنشینان آن در ترس و دلهره قرار داشته و هر لحظه انتظار آن را دارند که کشتی غرق شود و آنان جان خود را از دست دهند ، در این لحظات حسّاس یک نقطه امید برای آنان باز است و آن هم استمداد از خداوند و قدرت بی انتهای اوست که نجات بخش آنان می باشد ، در ضمن نیایشی خداوند را چنین می خوانیم : « ای یار ضعیفان ، ای نجات دهنده غرق شوندگان ، ای رهایی بخش هلاک شوندگان» (1)

____________________

1- یَا عَوْنَ الضُّعَفَاءِ یَا مُنْقِذَ الْغَرْقَى یَا مُنْجِیَ الْهَلْکَى (تهذیب ‏الأحکام   ج  3  ص   96 )

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
m.f

دنیایی بدون رنج

 

 • دنیایی را که در آن زندگی می کنیم ، دارای محدودیت های بسیاری است که با تلخی ها وشیرینی ها عجین شده است ، از طرفی جلوه ها و لذّت هایی دارد که انسان را به سوی خود جلب می کند و از سوی دیگر در درون خود دشواری ها ، تنگناها و سختی هایی دارد که انسان را دچار درد ، مشکل ، حادثه و بیماری می کند ، گر چه انسان ها تلاش می کنند که زندگی آنان از درد ها و رنج ها ، هر چند کوچک وجزئی خالی باشد ولی تا کنون به چنین موفقیتی دست نیافته اند .
 • محدودیت های جهان مادی و قوانینی که بر آن حاکم است ، ظرفیت آن را ندارد که شادی های آن را پایدار و جاودان قرار دهد و حتی تلخی های آن نیز دائمی و همیشگی نیست و روزی به پایان می رسد و همه ی آنها به این علت است که دنیا پایدار نمی باشد ، بنابراین کسانی که دنیایی را می خواهند که در آن کسی بیمار نگردد و یا دچار هیچ درد و رنجی نشود ، در این مرحله از زندگی انسان امکان ندارد ، چون ماهیت دنیا با چنین نارسایی ها ، درد ها و رنج ها در آمیخته است .
 • چنین محدودیت ها و نقص ها که تلخی ها و رنج هایی را در پی دارد ، تنها در جهان آخرت برداشته می شود و کسانی که توانسته اند آن جهان را در سایه ی ایمان و عمل صالح برای خویش آباد سازند ، می توانند از راحتی و آسایش ابدی در آنجا بهره مند گردند ، ولی کسانی که از ایمان و عمل صالح برخوردار نباشند ، در آن دنیا از چنین نعمت هایی بهره مند نخواهند بود ، لذا در زندگی این دنیاست که هر کس تعیین می کند ، در آخرت در آرامش و آسایش باشد یا بهره ای از آن نداشته باشد .
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
m.f

فراتر از دنیا

 

 • کسانی که اعتقاد به جهانی دیگر داشته و باور دارند این دنیا پایان زندگی آنان نخواهد بود و پس از پایان یافتن این زندگی ، به جهانی دیگر منتقل شده و زندگی در این دنیا مقدمه ای برای راه یافتن آنان به جهانی فراتر از این جهان است ، این فکر و اعتقاد به بسیاری از رفتارهای آنان در این دنیا جهت بخشیده و هدف و معنایی فراتر از مسائل مادی برای زندگی کردن خود می یابند .
 • کسانی که باور دارند تمام اجزاء این جهان پیوستگی خاصّی با یکدیگر دارد و هیچ اتّفاقی بی تناسب و بی ربط با سایر حوادث نمی باشد ، و هر کار ، رفتار و حادثه ای ، معلول ، عوامل متعدّدی است که دست به دست هم داده و یک اتّفاق را رقم بزند ، در اینصورت هیچ کار یا حادثه و اتّفاق تلخ یا شیرین را بدون حکمت ندانسته و معتقد است تدبیری در پشت هر رویدادی وجود دارد ، هر چند که ممکن است از حکمت آن آگاه نباشد .
 • با داشتن چنین باوری ، صبر کردن در مصائب ، بیماری ها ، نداری ها ، شکست ها برای انسان با معنا خواهد شد ، و در مواجهه با دشواری ها ، شکیبایی ورزیدن برای انسان سخت و دست نایافتنی نخواهد بود ، در اینصورت است که انسان مصیبت زده ، زبان به شکایت باز نکرده ، و به زمین و زمان ناسزا نخواهد گفت ، و به راحتی به آرامش و احساس رضایت دست پیدا خواهد نمود .  
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
m.f

فراتر از غریزه

 

 • خداوند نعمت های بسیاری را در اختیار بشر قرار داده تا بشر بتواند در این کره ی خاکی به زندگی خود ادامه دهد ولی تفاوت هایی بین انسان با سایر موجودات وجود دارد که یکی از آنها « معنای زندگی» است ، اگر انسان را با حیوانات مقایسه کنیم ، شباهت هایی بین این دو مخلوق می توان مشاهده نمود ، از نیاز به خوردن ، آشامیدن ، خواب ، استراحت ، تولید مثل ، جذب و دفع ، و حالت هایی چون ترس ، نگرانی ، خشم ، محافظت از خود ، نیاز به خانه ، مسکن و امنیت و موارد دیگر ، ولی در حیوانات ، زندگی کردن چیزی فراتر از جنبه های غریزی و اشباع آنها نمی باشد و آنها هدف و معنایی فراتر از این مسائل ندارند .
 • هنگامیکه انسان را از این جهت با حیوانات مقایسه نموده ، مشاهده می کنیم که انسان ها ضمن بهره مندی از غرایزی که در حیوانات وجود دارد ، از استعدادهایی بهره مند هستند که حیوانات از آن بهره ای ندارند که یکی از آنها داشتن معنای زندگی است به این معنا که غیر از خوردن و آشامیدن و خورد و خواب ، انسان ها می توانند اهداف والایی داشته باشند که آنان را از این جهت برتر از بسیاری از مخلوقات دیگر قرار می دهد ، معنای زندگی یعنی هدف دار بودن ، از بُعد مادی فاصله گرفتن ، فراتر از مادیات را دیدن ، به جلو حرکت کردن ، تنها به ظواهر بسنده نکردن ، قدم گذاشتن در عالم معنویات ، آفریننده را شناختن ، نعمت های او را دیدن ، سپاس او را بجا آوردن و از او فرمان بردن و به جهان دیگر اعتقاد داشتن و به همنوع خویش نیکی نمودن .

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

تا تو نانی به کف آریّ و به غفلت نخوری

همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار

شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
m.f

ارتباط سازنده

 

 • موجودات و مخلوقات گوناگون دارای آثاری متعددی هستند ، که آفریننده ی آنها بر اساس حکمت خود ، این آثار را در آنها قرار داده است ، انسان ها نیز بر اثر آگاهی از خواص و ویژگی هایی که در هر یک موجودات مختلف وجود دارد از آنها در جهت نیازمندی های خود بهره می گیرند ، خورشید ، ماه ، آب ، باد ، خاک ، گیاه و حیوان و بسیاری دیگر از موجودات دیگر هر کدام از خاصیتی بهره مند هستند که ادامه ی حیات بشر به استفاده درست و مناسب از آنها وابسته است .
 • یکی از انواع ارتباطی که برای انسان ذکر کرده اند ، ارتباط با جهان و محیط اطراف خویش است ، این ارتباط می تواند ، ارتباطی سازنده و یا ارتباطی مخرب باشد ، در نوع سازنده ، انسان حقوق اشیاء و موجودات دیگر را شناسایی و سعی در رعایت آنها دارد و در نوع مخرب آن ، انسان یا از حقوق موجودات دیگر آگاه نبوده و یا در صورت آگاهی از حقوق آنها ، تلاشی در رعایت آنها انجام نمی دهد و در اثر این نا آگاهی و عدم رعایت حقوق آنها ، هم به خود آسیب می رساند و هم به موجودات و محیط اطراف خویش ، در اینجاست که هم سلامت فردی و اجتماعی و هم سلامت محیط را به خطر می اندازد .
 • امروزه انسان ها بر اثر سود طلبی و منافع شخصی یا گروهی ، بصورت گسترده به محیط زیست ، طبیعت ، گیاهان و حیوانات و به تبع آن به جوامع انسانی ، آسیب های جبران ناپذیری وارد نموده که هم سلامت مادی انسان ها را به خطر انداخته و هم آسایش و آرامش را از آنان سلب نموده است ، در این شرایط انواع آلودگی هایی پدید آمده که حتی در برخی از مناطق آنان را از تنفّس هوای پاک محروم نموده و انواع امراض و بیماری ها را به آنان تحمیل نموده است .
 • به نظر می رسد گسترش آموزش های رسمی و غیر رسمی و به ویژه آموزه های دینی ، مبنی بر استفاده درست و صحیح از نعمت های خدا دادی ، تا حد زیادی به تصحیح رفتارها و استفاده های غلط و نادرست از منابع و پاکسازی محیط زندگی و محیط زیست کمک شایانی نموده و در راستای آن ، انسان ها از سلامت مادی و معنوی بیشتر بهره مند خواهند شد  .
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
m.f

آزمون های زندگی

 • معمولاً انسان ها در خوشی های زندگی ، از خود شادی ، نشاط و خوشحالی نشان داده و در نا خوشی هایِ زندگی از خود ، غم ، اندوه ، و نگرانی بروز می دهند و هر انسانی کم و بیش این دو حالت را در طول عمر خود تجربه کرده است ، بسیاری از انسان ها در دنیا تلاش می کنند ، حالت های خوب و رضایت بخش آنها بیشتر و پایدارتر باشد و حتی سعی می کنند به امور نا خوشایند فکر نکنند تا حال خوش آنان از بین نرود و پایدار تر باشد .
 • ولی همواره در زندگی حوادث و اتفاقاتِ تلخ و دردناکی پیش می آید که خارج از اراده و خواست انسان است و به دنبال آن حال خوش آدمی را از بین برده و ناراحتی را برای او به ارمغان می آورد ، از جمله آنها : حوادث و بلایای طبیعی ، جنگ ها و نزاع ها ، و یا بیماری های فراگیری است که کام انسان را تلخ می کند ، تمام این حوادث و پدیده هایی که در ظاهر برای انسان نا مطلوب و ناخوشایند است ، نشاندهنده ضعف و ناتوانایی انسان در مقابله ی با آنهاست ، گر چه بشر امروز نسبت به گذشته از امکانات و استعداد های بیشتری بهره مند شده است ، امّا با این حال در برابر بسیاری از این تلخی ها و دشواری ها درمانده می شود .
 • قرآن کریم مثال زیبایی از درماندگی انسان در سختی و دشواری های زندگی ذکر می کند ، و مسافرینی را که در یک کشتی سوار و در دل دریا همراه با نسیم و بادی ملایم در حرکت هستند مثال می زند و از خوشحالی و نشاط و شادی آنان سخن می گوید ، سپس از طوفان و موجی می گوید که گریبانگیر کشتی و مسافرینش می گردد ، وقتی انسان ها در چنین وضعیتی قرار می گیرند به ناگاه آن فطرت خفته آنان بیدار می شود و خداوند را خالصانه می خوانند و نجات خویش را در خواست نموده و حتی با خداوند قول و قراری می گذارند که اگر ما را از این وضعیت نجات دهی ما رفتارمان را تغییر می دهیم و از سپاسگزاران خواهیم شد .!
 • خداوند در چنین شرایطی دعای آنها را اجابت نموده و آنان را از این تنگنا نجات می دهد ، ولی پس از مدتی این انسان های فراموشکار دوباره به رفتار سابق خود برگشته و بنای ظلم و ستم را در زمین آغاز می کنند و پیمانی را که با خدا بستند به دست فراموشی می سپارند (1) ، از این مثالی که قرآن برای ما ذکر نموده ، می توان استفاده نمود که سختی ها و تنگناهای زندگی هر کدام حکمت هایی دارد و انسان ها در جریان این سختی ها مورد آزمایش قرار می گیرند و برخی از آنان از این آزمون ها سربلند بیرون آمده و برخی دیگر در آنها شکست می خورند .

---------------------

1-یونس/22 و 23

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
m.f